Potřebuji vyřídit

11. Ohlášení dokončení stavby

Užívání stavby – ohlášení dokončení stavby stavebnímu úřadu v souladu s § 119 stavebního zákona

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 122 stavebního zákona

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 123 stavebního zákona

13a. Žádost o povolení zkušebního provozu stavby

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 124 stavebního zákona

14. Oznámení změny v užívání stavby

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 126 a § 127 stavebního zákona

Stvrzení existence stavby

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 125 stavebního zákona

Žádost o kolaudaci stavby (zákon č. 50/1976 Sb.)

Užívání stavby – doklad o účelu užívání stavby v souladu s § 76 - § 82 „starého“ stavebního zákona