Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 757

15a. Stvrzení neexistence stavby

doklad o neexistenci stavby

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku 

Podmínky a postup řešení:

Stvrzení neexistence stavby lze použít, pokud se nedochovaly doklady a stavba je odstraněna a na pozemku se již nenachází 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o stvrzení neexistence stavby (nepovinná žádost)

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Bechyně, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • výpis s katastru nemovitostí o vlastnictví pozemku
 • fotodokumentace pozemku
 • snímek z katastrální mapy s vyznačením stavby, která již neexistuje
 • geometrický plán (pokud neexistuje část stavby)
 • údaje o rozhodnutích o stavbě (demoliční výměr, rozhodnutí o odstranění apod.) nebo čestné prohlášení s uvedením roku jejího odstranění
 • plná moc v případě zastupování vlastníka
 • čestné prohlášení o neexistenci stavby 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Položka č. 18 a položka č. 19 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Související předpisy:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Správní delikty v souladu s § 178- § 183 stavebního zákona (např. za odstranění stavby bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu)

Informace z jiných zdrojů:

Související životní situace:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: odbor výstavby a životního prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Jana Šibalová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.9.2018

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019